Cash Back Bonus

Weet jij iemand die ook graag zijn of haar leven voor eens en altijd positief en duurzaam wilt veranderen?

Wil jij iemand helpen om ook een gezonde lifestyle te onderhouden, door middel van:

Personal Training

Voedingsbegeleiding

Mindset coaching

En ook met dit Life Line traject aan de slag wilt gaan, dan krijg jij hiervoor een beloning!!

Verdien tot 8x een cash bonus, die jij direct ontvangt na betaling van de nieuwe Life Line deelnemer.

Maaaaar het wordt nog mooier: Ook al ben je zelf geen LifeLine deelnemer, dan toch kun jij aan deze actie deelnemen.

Voor elke LifeLine(r) die jij bij mij aandraagt krijg jij onderstaande bonus;

Vergoeding is gebaseerd op de 3 LifeLine trajecten (vergoeding geld per aangedragen deelnemer)

Je zakcentje zo verdiend, en je hoeft er zelf niks voor te doen!!

Help jezelf en meteen een ander!

Heb je nog vragen wat betreft deze actie of over de voorwaarden van de Cash Back Bonus

Neem dan gerust contact op!

Algemene voorwaarden

Privacy statement

De informatie en beelden op deze website zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder de professionele ervaringen van SCastro Coaching. Dienovereenkomstig is de informatie op deze website auteursrechtelijk beschermd, 2020© SCastro Coaching  en geen enkel deel ervan mag in welke vorm dan ook door elektronische, mechanische, fotokopieën, opnames of andere middelen worden gereproduceerd, opgeslagen in een of worden uitgezonden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.Daarbij behoudt SCastro Coaching het recht om de informatie, media en prijzen ten alle tijden te kunnen aanpassen.

Neem vrijblijvend contact op

Simone Castro - Castro Coaching

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Algemene voorwaarden

Privacy beleid