Zelf aan de slag als Life Line Coach?

Heb jij ambities om mensen hun leven positief en duurzaam te veranderen en wil jij aan zelf aan de slag als Coach? maar weet je niet goed hoe ? Dat kan!

Het is namelijk mogelijk om de opleiding te volgen voor LifeLine Coach, wat maakt deze opleiding uniek?

Je gaat de 3 essentiële onderdelen leren/praktisch toepassen en bestuderen om mensen te coachen & ondersteunen in hun leefgewoonten en daarmee positieve verandering(en) in hun leven aan te brengen voor de lange termijn.

1) Fysieke training (Personal training)

2) Voeding (incl gebruik maaltijd app)

3) Mindset training

Tijdens deze opleiding ga jij praktijk gericht aan de slag, om alle facetten die tijdens deze alles in 1 Coaching aan bod komen toe te kunnen passen.

Deze opleiding is opgebouwd in verschillende onderdelen, zodat je zelf ondervind hoe fijn het is om een structureel stappen plan te volgenen hoe dat werkt en ervoor zorgt dat mensen hun leven daadwerkelijk kunnen aanpassen voor de lange termijn, ongeacht hun situatie of doelstelling(en)

Algemene voorwaarden

Privacy statement

De informatie en beelden op deze website zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder de professionele ervaringen van SCastro Coaching. Dienovereenkomstig is de informatie op deze website auteursrechtelijk beschermd, 2020© SCastro Coaching  en geen enkel deel ervan mag in welke vorm dan ook door elektronische, mechanische, fotokopieën, opnames of andere middelen worden gereproduceerd, opgeslagen in een of worden uitgezonden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.Daarbij behoudt SCastro Coaching het recht om de informatie, media en prijzen ten alle tijden te kunnen aanpassen.

Neem vrijblijvend contact op

Simone Castro - Castro Coaching

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Algemene voorwaarden

Privacy beleid